Veelgestelde vragen

Wanneer is de Roefeldag?
Ieder jaar wordt op de vierde zaterdag in juni geroefeld.

Wie mogen in de Beerzen Roefelen?
Kinderen van groep 3 t/m groep 8 mogen mee Roefelen.

Moet er persé een volwassene mee?
Ja, bij iedere Roefelactiviteit moet elk groepje kinderen begeleid worden. De medewerkers van de Roefelplaats kunnen dan alle aandacht geven aan de presentatie van hun bedrijf en het sturen van de activiteiten. Van de volwassenen wordt dan ook verwacht dat zij de kinderen gemotiveerd houden en de orde handhaven!

Mogen er ook méér begeleiders mee?
Nee, pér groepje van vier kinderen wordt gerekend op één begeleider. Begeleiders kunnen elkaar wel aflossen.

Is het een probleem als er meer kinderen meegaan dan opgegeven? Zoals bijv. broertjes of zusjes? De bedrijven geven aan ons door wat voor programma ze kunnen bieden en bij welke leeftijd dit past. Tevens rekenen ze op het aantal kinderen wat aan de organisatie wordt doorgegeven. Dit kan dus écht niet.

Mogen kinderen met een handicap ook Roefelen?
Ja natuurlijk! Alleen… niet alle Roefelplaatsen zijn toegankelijk voor bijvoorbeeld rolstoelen. Als er sprake is van een lichamelijke/verstandelijke handicap horen we dat graag bij aanmelding. We kunnen dan een passend programma samenstellen. Dat geldt ook voor kinderen waarbij we om andere redenen rekening moeten houden met het samenstellen van het programma. Als we het wéten, kan er van alles besproken en geregeld worden. Neem in die gevallen dus even contact op met de organisatie.

Hoe zit het met de verzekering?
Als Roefelende kinderen schade veroorzaken aan eigendommen van een Roefelplaats wordt er een beroep gedaan op de WA-verzekering van de ouders van dat kind. Als een Roefelplaats schade veroorzaakt aan Roefelende kinderen of hun eigendommen, kan de Roefelplaats aansprakelijk worden gesteld en deze kan een beroep doen op de evenementenverzekering.

De meeste activiteiten duren bijna een uur. Hoe kunnen we dan op tijd op de volgende plaats zijn?
Dit is een veel gehoorde vraag. We geven aan de bedrijven door dat een roefeluur 50 minuten duurt, zij weten ook dat er tijd nodig is om van de ene roefelplaats naar de andere te gaan. Hun programma is hier op ingesteld. Echter soms zijn zij zo enthousiast dat ze het gevoel voor tijd verliezen, de begeleider kan hierbij helpen, zeker als de volgende roefelplaats wat verder weg is.
Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij, stuur uw vraag dan per e-mail naar

roefeldagdebeerzen@outlook.com