Regels voor deelname activiteiten Vakantie Jeugdwerk

  • Bij onvoldoende deelname kan een activiteit vervallen.
  • Gedraag je steeds netjes, vooral als we ergens op bezoek zijn.
  • De Stichting Vakantie Jeugdwerk Oostelbeers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of verlies van eigendommen (kenmerk je spullen zoveel mogelijk!!).
  • Deelname aan een activiteit gebeurt op eigen risico!!!!
  • Voor kosten van deelname en opgeefadressen: zie bij de betreffende activiteit.
  • Het Vakantie Jeugdwerk Oostelbeers wenst iedereen veel plezier, veel zon en veel rust toe.
  • Ook bij ons geldt:          
  • Foto’s van activiteiten zijn zichtbaar in ons MyAlbum Webalbum en op Facebook. Tijdens deelname aan de activiteiten van VJO geeft men, zonder tegenbericht, automatisch toestemming tot plaatsing van de foto’s.

Er zijn regels, punt uit!